Kontakt Kontakt
Strona główna

Skontaktuj się z nami

Infolinia Alior Banku:

Z Polski - telefonów stacjonarnych i komórkowych:
19 502
12 370 7000

 

Z zagranicy:

+48 12 19 502
+48 12 370 7000

 

Alior Bank Spółka Akcyjna

ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
fax: +48 22 555 23 23
e-mail: kontakt@alior.pl

 

SWIFT: ALBPPLPW

 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000305178
REGON: 141387142
NIP: 1070010731
Kapitał zakładowy: 726 811 960 zł (opłacony w całości)

 

Adres korespondencyjny:

Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Strona główna